วางแผน ประกันบำนาญ / เกษียณอายุ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity) คือ ประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยผู้เอาประกันต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้ แต่รูปแบบการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินระหว่างทาง ผู้ถือกรมธรรม์ต้องออมเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณ (เช่น 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่แบบ) และจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำนาญ จนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี แล้วแต่แบบ

นอกเหนือจากเงินบำนาญที่จะได้รับหลังเกษียณอายุแล้ว ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากการเสียชีวิต และสามารถนำค่าเบี้ยประกันบำนาญไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ประกันบำนาญเหมาะกับใคร?

1. คนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน
2. คนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทาง อื่นๆ
3. คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง (ต้องการความคุ้มครองชีวิต)
4. คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

ข้อจำกัดของประกันบำนาญ

1. ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 2 – 3% ซึ่งอาจจะไม่ชนะเงินเฟ้อ
2. ความคุ้มครองชีวิตที่ได้อาจไม่สูงมาก จึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการทุนประกันสูงๆ เพื่อคุ้มครองภาระทางการเงิน

ข้อดีของประกันบำนาญ

• เป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุ โดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมาก ลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเอง เราอาจออมไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญ เราจึงแน่ใจได้ว่า เราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอน

• เงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อน เช่น เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินก้อนที่ได้จากประกันสะสมทรัพย์ที่ครบกำหนด หรือแม้แต่เงินจากกองทุนรวมต่างๆ เช่น LTF และ RMF ก็เป็นเงินก้อน ทำให้มีคำกล่าวว่า ช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็น Honey Moon Period ของการเกษียณอายุ เนื่องจากจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควร ทำให้หากเราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายนี้ที่ดีพอ เงินอาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้ ดังนั้นการมีเงินจากประกันบำนาญ ก็จะทำให้เรามีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยๆ ก็มั่นใจได้ว่ามีเงินส่วนนี้ ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรา

• ได้ความคุ้มครองชีวิต กรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควร โดยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับยกเว้นภาษี

• เบี้ยประกันบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด


ในการวางแผนเกษียณอายุ จะเห็นได้ว่าประกันชีวิตแบบบำนาญมีประโยชน์ คือ นอกจากจะช่วยให้มีเงินรายได้ที่บริษัทประกันจ่ายให้แน่นอนในทุกปี โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยง และระหว่างทางยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาท

การออมเงินผ่านประกันแบบบำนาญ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มีวินัยออมเงินในระยะยาว เพราะการทำประกันเป็นการเตือนให้ต้องออมเงิน และหากมีเหตุไม่คาดฝัน เงินออมก็จะไม่หายหรือขาดทุน และมีความคุ้มครองชีวิตให้ตลอดทางระหว่างออมอีกด้วย

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ หลังเกษียณที่จะให้ลูกหลานเลี้ยงดูแบบในอดีตคงเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก เพราะโครงสร้างสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก คนรุ่นหลังๆนิยมสร้างครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นกว่าในอดีตหลายเท่า ในวัยเกษียณแม้รายได้จากการทำงานหลักจะหายไป แต่ถ้าเราวางแผนการเงิน การลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆหลังเกษียณแล้ว เงินก็จะทำงานแทนเราได้เพราะเงินก็เหมือนต้นไม้ หากเราจะเก็บเกี่ยวดอกผลมากิน มาใช้ ก็ต้องลงมือปลูก ต้องดูแลให้ต้นเงินงอกงาม เราจะได้มีความสุขอยู่ใต้ร่มเงาของมันตลอดไป

และนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องออมตั้งแต่อายุยังน้อย” ซึ่งจะเกิดพลังที่เรียกว่า “พลังอัตราดอกเบี้ยทบต้น” ดังคำพูดของไอซไตล์ ที่ว่า “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn’t, pays it.”

นัดปรึกษา และวางแผนแบบประกัน

สอบถาม / ซื้อประกัน

Scroll to Top