วางแผน บริหาร กรมธรรม์

การบริหารกรมธรรม์ คือ การสรุปและจัดการกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้วยการปรับโครงสร้างแผนการประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว ภายใต้งบประมาณเท่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิม ให้ได้รับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยผลประโยชน์ใหม่ที่ได้รับจากการ บริหารกรมธรรม์นั้น จะมีความเหมาะสมและตอบโจทย์กับความต้องการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะชีวิตและยุคสมัย แต่จะต้องไม่ทำให้กรมธรรม์เดิมเกิดความเสียหาย หรือทำให้เสียประโยชน์ที่ควรได้รับ

ประโยชน์ของการบริหารกรมธรรม์

 • ความคุ้มครอง ทุนประกันชีวิต เพิ่มมากขึ้น
 • ผลตอบแทนจากการออมสูงขึ้น
 • แผนการเงินตอบโจทย์กับความต้องการมากขึ้น
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการสุขภาพดีขึ้น
 • ได้เพิ่มผลประโยชน์ในกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
 • ไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพิ่มเติมภายใต้งบประมาณแผนการเงินเท่าเดิม

ทำไมต้องบริหารกรมธรรม์

 1. สถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนไป เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไป อายุมากขึ้น มีครอบครัว ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้ประกันเดิมที่ทำไว้ไม่ตอบโจทย์ การ บริหารกรมธรรม์จะช่วยให้ได้ประกันใหม่ที่ตอบโจทย์คุ้มค่ามากกว่า
 2. กว่า 80% ของคนไทยทำประกันเพราะความเกรงใจ จึงทำให้ไม่ได้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมตอบโจทย์กับเป้าหมายในชีวิต การบริหารกรมธรรม์จะช่วยทำให้ประกันที่ทำอยู่เดิมกลายเป็นประกันใหม่ที่ตอบโจทย์ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์กับชีวิตมากขึ้น
 3. ทุก ๆ ปี ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น ค่ารักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 7-10%  การบริหารกรมธรรม์จะช่วยให้เรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทันสมัย ให้ผลตอบแทนและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

ขั้นตอนการบริหารกรมธรรม์

 1. นำข้อมูลกรมธรรม์เดิมเพื่อมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า
 2. สอบถามเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในปัจจุบัน
 3. ชี้แจ้งสรุปผลประโยชน์กรมธรรม์เดิมให้เข้าใจโดยละเอียด
 4. เปรียบเทียบความต้องการในปัจจุบันกับผลประโยชน์เดิมที่มีอยู่
 5. นำเสนอแผนการบริหารกรมธรรม์ใหม่ให้พิจารณา และเปรียบเทียบความคุ้มค่ากรมธรรม์ระหว่างก่อนและหลังการบริหาร

ทำไมต้องบริหารกรมธรรม์กับเรา?

✅ให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ โดยถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิต และการวางแผนการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ทันสมัย น่าเชื่อถือ และมีความหลากหลายพร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการทางการเงินในชีวิต

บริการสรุปและทบทวนกรมธรรม์ให้ฟรี พร้อมให้คำแนะนำโดยละเอียดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นัดปรึกษา และวางแผนแบบประกัน

สอบถาม / ซื้อประกัน

Scroll to Top